Cuộc thi Lắp ráp và lập thì robot lần 2 năm 2018 chủ đề “Robot cứu hoả” do Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ, Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM và Công ty TNHH Giáo dục và Khoa học ứng dụng Garastem tổ chức từ tháng 8 đến tháng 11 năm […]